Digital Business Developer – DBD Borås

DBD Borås 2017

Digital Business Developer (DBD Borås) är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs i samarbete med företagen i föreningen E-handelsstaden Borås. Du lär dig hur du utvecklar utveckla egna företagsidéer ur ett affärsperspektiv och ur ett hållbart, kreativt och digitalt perspektiv.
Skolan har ett nära samarbete med det lokala näringslivet i branschen vilket ger dig goda möjligheter och ett högklassigt nätverk i branschen. Det handlar helt enkelt om att nå internetframgångar, vilket vi lär oss inom utbildningens ramar. En annan viktig pelare i den digitala eran är att kunna optimera hemsidor för att träffa så högt som möjligt i de organiska sökningarna, vilket har resulterat i att vi ska utse en SEO-mästare i DBD-klassen Borås 20017

Framtida yrken – DBD-klassen 2017

Efter avslutad utbildning har du kunskap, nätverk och färdighet att stå redo för framtidens utmaningar inom den digitala handeln. De arbetsuppgifter som förekommer är förutom digital affärsutveckling bland annat webbanalys och marknadskommunikation. Man erhåller även färdigheter av att bygga egna webbsidor i WooCommerce under nywebbdesign.

Vi driver utbildningen i nära samverkan med regionens industri. Som student utför du det avslutande examensarbetet på ett företag och det är inte ovanligt att sommarjobb eller examensarbete leder till en anställning efter utbildningen.

Internetframgångar med DBD

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen till Digital Business Developer. Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

SEO 2017

Vikten av att vara anträffbar över internet har de flesta företagen redan snappat upp, men något som däremot slunkit desto fler förbi är skillnaden på att finnas till och att faktiskt också bli sedd. DBD Borås jobbar med att vara synlig i mängden av alla hemsidor, annonser och företagssidor uppnås enbart genom konsekvent och hårt arbete. Att hamna långt bak i sökresultaten, dold i konkurrenters skuggor är en risk som man tar utan ett strategiskt SEO-arbete.

Kraven på kvalitet är idag mycket hög och fortsätter också ständigt att stiga vilket i sin tur lett till att även kraven på sökoptimeringen höjts. Det är inget hokus pokus, endast hårt arbete och välformad strategi som tar en uppåt.

En elev på programmet DBD Borås 2017
En snart färdigutbildad elev från DBD Borås 2017.