Historia

la.nywebbdesign och dess historia

Denna sida är ett övningsexempel som tilldelats namnet la.nywebbdesign och dess historia, som ingår i kursen Digital Consumer Relations. Det är en del av utbildningen Digital Business Developer på yrkeshögskolan i Borås, även kallad DBD Borås. Under kursens gång så ska eleverna behärska sökmotoroptimering. Men även visa på hur man kan nå internetframgångar med DBD i Borås 2017. Det hela började med att alla elever blev tilldelade en egen URL. Dessa innehöll initialer och efterföljande nywebbdesign, vilket är domäner som High End Media Group har tilldelat de studerande.

WordPress och WooCommerce

Efter att all teknisk mumbojumbo var avklarad, så började eleverna själva få sätta upp sina webbplatser med hjälp av WordPress och dess tillägg WooCommerce.WooCommerce är en e-handelsplattform utvecklad av företaget WooThemes, och är i själva verket ett WordPress-plugin. WooCommerce släpptes för första gången den 27 september 2011, sedan dess har det vuxit explosionsartat till att numera vara världens populäraste e-handelsplattform.Med WooCommerce kan man — precis som med WordPress — låta skräddarsy utseendet precis som man vill i form av teman. Det är även en fördel att enkelt kunna hantera webbshoppen i admin-panelen för WordPress. Där ens undersidor och eventuell företagsblogg finns samlat på samma ställe.

Hur når man internetframgångar i framtiden?

Utvecklingen går fortfarande snabbt, ja på många sätt snabbare än förut. Ehandeln växer och det kommer påverka samhällsstrukturen. Tjänster som inte fanns för några år sedan har blivit vardag. Sociala medier har kommit och försvunnit. Det finns ingen som kan förutse exakt vad som är på gång om femm tio eller tjugo år. Någon media valt att lyssna på är Alexander Bard, kanske mest för att han är känd och för att han är den offentliga person som var tidigt ute på world wide web. Vad som än händer så har Internet en spännande utveckling även framför sig.

Logotyper som kan illustrara nyttan för la.nywebbdesign och dess historia
Några av de väsentliga delarna på denna webbplats