Nywebbdesign DBD Borås

Nywebbdesign DBD Borås

Detta är ett projektarbete som ska främja nywebbdesign DBD Borås och dess webbdomäner för att kunna skapa ett utbildningsrum där eleverna på Digital Business Developer ska främja sina kunskaper och nå internetframgångar genom att arbeta med bland annat sökmotoroptimering.

la.nywebbdesign DBD Borås 2017

Det råder brist på e-handelsutbildad personal. Branschen växer snabbt, med närmare 20 % per år. Och över 40 % av all e-handel i Sverige är relaterad till E-handelsstaden Borås. Borås Yrkeshögskola erbjuder dig en eftertraktad E-handelsutbildning.
Digital Business Developer är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs i nära samarbete med företagen i föreningen E-handelsstaden Borås, vilket ger dig utmärkta praktikmöjligheter och ett högklassigt nätverk i branschen.

Borås Yrkeshögskolas utbildningar äger rum på Textile Fashion Center, som idag är Sveriges främsta kluster för textil design och E-handel.

Målet med utbildningen:
Utbildningen ger den kompetens som du behöver för att kunna arbeta med affärsutvecklande processer inom B2C och B2B.

Yrkesmöjligheter
Efter avslutad utbildning har du kunskap, nätverk och färdighet att stå redo för framtidens utmaningar inom den digitala handeln.De arbetsuppgifter som förekommer är förutom digital affärsutveckling bland annat webbanalys och marknadskommunikation.Utbildningen bedrivs in nära samarbete med föreningen E-handelsstaden Borås.

Behörighet till yrkeshögskolan
För frågor om behörighet kontakta våra studie- och yrkesvägledare på www.boras.se/vux. Det kan även vara bra att kontakta dessa personer om du vill veta mer om hur en SEO-mästare koras eller varför vi har använt oss av just nywebbdesign när vi har arbetat med våra e-handelsprojekt.

Särskilda förkunskaper
De sökande skall förutom grundläggande behörighet ha minst betyget Godkänd i kurserna
svenska B, engelska A och matematik A eller motsvarande.
För motsvarande äldre gymnasieutbildning krävs betyget 3 i dessa ämnen.
Inom den nya gymnasieförordningen:
Lägst betyget Godkänt alternativt E i Svenska/Svenska som andra språk B eller
Svenska/Svenska som andra språk 2, Engelska A eller Engelska 5, Matematik 1a/b,eller c eller
motsvarande.

Nywebbdesign DBD Borås är digitala ända in i fingerspetsarna!
Nywebbdesign DBD Borås hjälper dig med digitaliseringen!